Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Kategori: Eskişehir

Toplu taşıma kullanımı artırılması

2020 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı toplu taşıma sistemlerinin kullanım oranının, hizmet kalitesinin ve çevreye duyarlılığının yükseltilmesi stratejik hedefiyle çİfteler İlçesinde...

E-Belediye sistemleri

2020 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bilişim sistemleri ve e-belediye hizmetlerinin geliştirilmesi stratejik hedefi doğrultusunda belediyeye ait “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi” ve...