Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele

2020 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kapasitesinin arttırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi stratejik hedefi doğrultusunda; Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisinde 72.440,4 mW elektrik enerjisi elde edilmiş, 241.931,25 ton inşaat ve yıkıntı atığı geri kazanılmış, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisimize Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Seyitgazi İlçe Belediyelerinden 265.777,25 ton, Büyükşehir Belediyesinden 3.904,42 ton, ESKİ Genel Müdürlüğünden 1.202,80 ton, çeşitli sanayi kuruluşlarından 13.373,39 ton evsel atığın kabulü yapılmış, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nden 1.574 ton atık toplanmış ve sterilizasyon işlemi bittikten sonra kalan 1.390,65 ton atık Düzenli Depolama Tesisi’nde depolanmış, Hafriyat Toprağı Depolama Alanlarına 217.131,90 ton hafriyat toprağının kabulü yapılmış, İlçe belediyeleri tarafından 3.976,60 ton kaçak dökülen atık ve Büyükşehir Belediyesi tarafından

88,65 ton kaçak dökülen atığın bertarafı tesislerde sağlanmış, Atık Pillerin Kontrolü Yönetmeliğine göre, toplanması gereken atık piller ile ilgili, Taşınabilir Pil Üreticileri ve

İthalatçıları Derneği (TAP) ile imzalanan Protokol çerçevesinde 7.342 kg atık pil toplanmış olup toplanan piller TAP Derneğine verilmiş ve Mekanik Ayrıştırma Tesisi’nde 1.159,30 ton pet, 1.351,15 ton plastik, 1.195,90 ton metal, 108,10 ton değerli metal ambalaj atığının geri kazanımı sağlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/faaliyet_raporlari/2020.pdf

Kategoriler