Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PLANI SKHP - SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ HAZIRLANMASI PROJESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PLANI SKHP - SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ HAZIRLANMASI PROJESİ