Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Alternatif kent içi ulaşım imkanlarının geliştirilmesi

2020 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın alternatif kent içi ulaşım imkanlarının geliştirilmesi stratejik amacı doğrultusunda Eskişehir kent merkezinde yapılması planlanan bisiklet yolu projesi için çalışma grubu oluşturulmuştur. Bisiklet yolları çalışma grubu ile ilgili güzergâhlarda çalışmalar yapılmış, var olan ve oluşabilecek sorun ve

Dar boğazların tespiti ile çözüm önerilerinin yer aldığı “Bisiklet Yolları ve Bisiklet Park İstasyonları Saha Çalışma Raporu” hazırlanmıştır. Eskişehir kent merkezinde yapılacak olan yaklaşık 50 km’lik bisiklet yolu ve bisiklet park istasyonlarına ait “Bisiklet Yolu Projesi” teknik şartnamesi ve şartname ekleri tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra yine 2020 yılında vatandaşlarımızdan gelen talepler incelenmiş ve durak ekibimiz tarafından 27 adet tabela durak kapalı durağa çevrilmiştir. Ayrıca uzun yıllardır kullanılan ve tamir-bakımı yapılamayacak kadar eski olan 21 adet kapalı durak yeni tip kapalı durak ile değiştirilmiş, toplam 48 adet kapalı durak montaj işlemi yapılmıştır. Şehir içi otobüs hat güzergâhları üzerinde bulunan 47 adet açık bayrak tipi durak tabelası yenileme çalışması yapılmıştır.

Durak ekibimiz tarafından toplam 278 adet otobüs durağının bakım-onarım ve temizlik işlemi yapılmıştır. Toplu taşıma araçlarının GPRS sistemi ile takibi, kontrol noktalarından ve oto kontrol araçlarıyla arazide denetim faaliyetleri kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Özel halk otobüslerinin denetimleri esnasında eksikleri tespit edilen işletmeciler hakkında 43 adet toplu taşıma aracı denetleme formu düzenlenmiş ve gereği görüşülmek üzere ESTRAM A.Ş.’ye gönderilmiştir. Ayrıca, vatandaşlarımızdan gelen 299 adet e-posta başvurusu, 1.586 adet intranet başvurusu ve 61 adet şikâyet dilekçesi değerlendirilmiş olup ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/faaliyet_raporlari/2020.pdf

Kategoriler