Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planının Hazırlanması ProjesiİLBANK tarafından yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Programı kapsamında EY Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.’in teknik desteği ile uygulanıyor. Proje; Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından ortak olarak finanse edilmektedir.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı geliştirilmesini amaçlayan proje; planın değerlendirilmesi için ulaşım modelinin hazırlanması, ulaşımda sürdürülebilir türlerin (yaya, bisiklet ve toplu taşıma) payının artırılması ve özel araç payının azaltılması, hava/gürültü kirliliğinin ve enerji tüketiminin azaltılması, herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi sağlanması,  ve ulaşımda meydana gelen kaza sayısının azaltılması ve güvenliğin artırılmasına odaklanıyor.

Eskişehir ve Konya’nın dünyanın sayılı şehirleri arasına girmesine olanak verecek Sürdürülebilir Kentsel Hareket Planı, daha iyi bir yaşam kalitesi için Konya ve Eskişehir çevresindeki insanların ve sanayinin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak adına tasarlanacak stratejik bir plan olma özelliğine sahip. Plan, entegrasyon, katılım ve değerlendirme ilkeleri dikkate alınarak oluşturulacak.