Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Sürdürülebilir atık yönetim sisteminin geliştirilmesi

2020 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı sürdürülebilir atık yönetimi sisteminin geliştirilmesi ve çevre koruma bilincinin arttırılması stratejik hedefi doğrultusunda Entegre Katı Atık Bertaraf Düzenli Depolama Tesisi alanına yönelik 209.692,39 m2 alan kamulaştırılmıştır. Mevcut yeşil alanların korunması, fonksiyonlarının çeşitlendirilmesi ve yeni yeşil alanların oluşturulması stratejik hedefi doğrultusunda 1.885,95 m2 alanı kamulaştırılmıştır. Eskişehir’de sürdürülebilir kentsel ulaşım sisteminin geliştirilmesi stratejik hedefi doğrultusunda ise 3.801,44 m² alan kamulaştırılmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/faaliyet_raporlari/2020.pdf

Kategoriler