Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

E-Belediye sistemleri

2020 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bilişim sistemleri ve e-belediye hizmetlerinin geliştirilmesi stratejik hedefi doğrultusunda belediyeye ait “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi” ve “Eskişehir Ulaşım” uygulamaları mevcut olup uygulama marketleri üzerinden indirilebilmektedir. Mobil Belediyecilik uygulaması ile kentliler belediyeye olan borç, ödeme, kira, ilan reklam vergisi bilgilerini görebilmekte, öneri ve şikâyette bulunabilmektedirler. Ayrıca, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yazılım geliştirmeleri devam etmektedir. Ulaşım uygulaması üzerinden ise hat ve durak bilgileri ile “Nasıl Giderim” sayfalarını kullanarak şehir içi ulaşımda kolaylık sağlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/faaliyet_raporlari/2020.pdf

Kategoriler