Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

İletişim

EY Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri
Defne Aşkar Şekkeli
Müdür
defne.sekkeli@tr.ey.com

Sosyal medyada bizi takip edin