Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması, kentsel ulaşımın karmaşıklığını etkili bir şekilde ele almaya yönelik stratejik ve bütünleşik bir yaklaşımdır. Temel aracı, sürdürülebilir hareketliliğe geçiş sağlayarak erişilebilirliği ve yaşam kalitesini arttırmaktır. SKHP, sürdürülebilir hareketliliğe ilişkin uzun vadeli bir vizyonun rehberliğinde gerçeklere dayalı karar vermeyi savunmaktadır. Temel unsurlar olarak, mevcut durumun ve gelecekteki eğilimlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini, stratejik hedefleri olan ve geniş çapta desteklenen ortak bir vizyonun olmasını ve sistematik izleme ve değerlendirme yapılarak uygulanması gereken, hedefleri yerine getirmeye yönelik entegre düzenleyici, tanıtımsal, finansal, teknik ve altyapısal önlemleri gerektirir.