Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gent, Belçika: Halk Tartışma Oturumları, Paydaş Toplantıları ve Halkla İstişare

Gent, SUMP’u için iç farklı katılım formatı uyguladı:

  1. Vatandaşların SKHP taslağını bir kolaylaştırıcının yönlendirmesi altında tartışma oturumları,
  2. Paydaşlarla kapsamlı bir istişare turu
  3. 3- her vatandaş ve kurumun SKHP ile ilgili olarak yorum göndermesine olanak tanıyan bir aylık halk araştırması süreci.

Bu, Gent’in hareketlilik planlamasında gerçekleştirdiği en geniş katılım süreciydi. Birden fazla katılım formatı kullanmak, SKHP ekibinin çeşitli geçmişlerden ve yaşlardan insanlara ulaşmasına imkan tanıdı ve plan, tedbirlere yönelik halk desteğini güçlendirdi. Vatandaşları bilgilendirmek ve katılımlarını sağlamak için, şehir ayrıca “de wijze gazet” adlı özel bir gazete kurdu.

Kategoriler