Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Milano’nun Sürdürülebilir, Verimli ve Yenilikçi Hareketlilik Planı

Milano’nun Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKHP), şehrin hareketlilik ve ulaşım politikasında önemli bir değişikliği temsil ediyor. Toplu taşımayı geliştirmeyi, kentsel alana değer vermeyi ve kentsel hareketlilik odağını özel araç sahipliğinden tüm metropol alanı genelinde paylaşılan mobilite hizmetlerine (araba ve scooter paylaşımı gibi) dayalı bir modele kaydırmayı amaçlıyor.

SKHP, vatandaşlar, yerel yetkililer, paydaşlar ve bir Bilimsel Komite ile ilgili tematik alanlarda açık bir tartışmada geliştirildi. Kentsel gelişim, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği birleştirerek; politika odağını çevre ve yaşam kalitesine yerleştirmek; kentsel hareketlilik yönetimine entegre bir yaklaşım benimsemek; ve öncelikleri, araçları ve kaynakları tanımlayan SKHP, şehri daha yaşanabilir, güvenli ve erişilebilir kılmayı hedefliyor ve sosyal eşitliği ve sürdürülebilir hareketliliği garanti ediyor.

Kategoriler