Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir, nüfus açısından Türkiye’nin en büyük 25. şehridir. 2018 TÜİK verilerine göre; ilin nüfusu 812.320, yüzölçümü 14 ilçe ile 13.960 km2’dir. Eskişehir, Anadolu’nun orta batı yakasında yer almaktadır. Doğudan batıya Eskişehir; Kütahya, Bilecik, Bolu, Ankara, Konya ve Afyonkarahisar ile komşudur. İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında, Porsuk Nehri’yle kesişen kent; kentsel yaşam kalitesi yüksek olan Osmangazi ve Anadolu Üniversitelerinin varlığı ile öğrenci kenti görünümüne sahiptir. Eskişehir, coğrafi konumunun yarattığı avantajla tarih boyunca Anadolu’nun batısına açılan bir kapı olmuştur. Demiryolları ve karayollarının kavşağında bulunan Eskişehir; tarım ve sanayideki gelişmeler ve bor, seramik, lületaşı, manyezit ve krom gibi yeraltı kaynaklarının zenginliği ile ekonomi, sanayi ve ticaret açısından önemli bir merkez haline gelmiştir. Eskişehir’in ekonomik hayatının son yıllardaki dinamizminde en önemli payı endüstriyel gelişme oluşturur. Kentsel nüfusun kırsal nüfusa göre hızlı büyümesi, nitelikli işgücünün varlığı, pazarların yakınlığı, enerji ve hammadde kaynaklarının uygunluğu ve sanayi için gerekli olan yeterli altyapı yatırımları gibi faktörler bölgede sanayinin giderek gelişmesini sağlamıştır.