Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Viyana, Avusturya: Metroyu finanse eden

Viyana’da en az bir çalışanı olan her işletme ‘metro vergisi’ ödemekle yükümlüdür. Vergi, kentin metro ağının işletilmesi ve genişletilmesi için finansal açıdan destekleyici bir eylem olarak hizmet etmektedir. Yaşlılar, engelliler veya yarı zamanlı çalışanlar gibi belirli gruplar için muafiyetlerle, çalışan ve hafta başına 2 Euro tutarındadır. 2016 yılında, Viyana yaklaşık 67 Milyon Euro topladı. Vergi, metro ağının planlanması, inşaatı ve uygulanmasına hazırlanırken 1970 yılında uygulamaya konuştur. Bugün, gelirler ortak fonlu yıllık toplu taşıma biletlerine karşılık gelmektedir.

Yorum Yap

Kategoriler