Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı Hazırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Bilkent Üniversitesi ile birlikte hazırladığı “Türkiye Yerleşimler Arası Ulaşım ve Turizm Bisiklet Yolu Ağı Master Planı”, özellikle yerleşim alanları dışında, ağırlıkla belediyelerin yetki ve sorumluluğu dışındaki alanlarda çeşitli amaçlarla yapılan yolculuklarda bisikletin daha güvenli, ucuz ve sürdürülebilir bir ulaşım biçimi olarak geliştirilmesini hedefliyor.

https://cygm.csb.gov.tr/turkiye-bisiklet-agi-master-plani-i-103852

Kategoriler