Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Vizyon Çalıştayları Yapıldı

ŞEHİRLER GELECEKLERİNİ İNŞA EDİYOR

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi kapsamında gerçekleştirilen Vizyon Çalıştayları 14 Mart 2022 tarihinde Konya’da ve 17 Mart 2022 tarihinde Eskişehir’de ilgili paydaşları bir araya getirdi. Paydaşlar çalışma gruplarına ayrılarak erişilebilir, güvenli, çevre dostu, ekonomik, konforlu ve insan odaklı ulaşımı odağa alarak yaşamak istedikleri kentlerinin Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Vizyonunun belirlenmesine katkı sağladı.

Vizyon Çalıştaylarında paydaşlar, insan öncelikli şehircilik yaklaşımıyla güvenliği, erişilebilirliği, çevre dostu olmayı, mutluluğu, huzuru odağa alarak yaşamak istedikleri şehirlerinin geleceklerini inşa etmeye başladı.

Konya’da gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Vizyon Çalıştayı’na, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay katıldı. Sayın Uğur İbrahim Altay, açılış konuşmasında Türkiye’nin 2053’te net sıfır emisyona ulaşma hedefine yönelik yol haritasının oluşturulması kapsamında kentlere büyük görevler düştüğünü belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay;

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı çerçevesinde belirlenecek vizyon, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olarak ulaşmak istenilen hedeflerimizin net bir şekilde belirlenmesine fayda sağlayacak diyerek gerçekleştirilen Vizyon Çalıştayı’nın önemini vurguladı.”

Eskişehir’de gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Vizyon Çalıştayı’na Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Şenol Kara katıldı.

Sayın Şenol Kara açılış konuşmasında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, şehirleri geleceğe güvenle taşımanın yolunun sürdürülebilir kalkınmanın üç temel boyutu olan çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla olacağının farkında olduklarını ve çalışmalarını bu planlar doğrultusunda yaptıklarını belirtti.

Konya ve Eskişehir, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Vizyon Çalıştayları ile yaşanabilir kentler için adımlarını attı.

Yorum Yap

Kategoriler