Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

SKHP kapsamında Konya’daki proje paydaşlarımızla buluştuk.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi kapsamında Konya’daki proje paydaşlarımızla buluştuk. Konya’nın sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanında mevcut durumunu tespit etmek amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’ne bağlı şubelerin müdürleriyle 2 Kasım tarihinde veri toplama görüşmeleri gerçekleştirirken; Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’yla 3 Kasım’da bir araya geldik.

Kategoriler