Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

SKHP kapsamında Eskişehir’deki proje paydaşlarımızla buluştuk.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi kapsamında Eskişehir’deki proje paydaşlarımızla buluştuk. Eskişehir’in sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanında mevcut durumunu tespit etmek amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi, İmar ve Şehircilik Dairesi ve Strateji Geliştirme Dairesi’yle görüşmeler gerçekleştirdik. 

Kategoriler