Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Selanik, Yunanistan: Bir hareketlilik izleme merkezi kurmak için uzman desteği

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nın hazırlanması ve tedbirlerin izlenmesi için Selanik’in yerel makamları çok çeşitli hareketlilik verilerini analiz etmiştir. Belediye, bir araştırma enstitüsü ile işbirliği anlaşması (2016 – devam ediyor) imzalayarak sürdürülebilir hareketlilik planlamasının yanı sıra akıllı ulaşım sistemleri, büyük veri yönetimi ve ulaştırma modellemesindeki bilimsel becerilerinden faydalanmıştır. İşbirliği, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Projesi uygulamasının teknik ve bilimsel çalışmaların iyi bir karışımını içermesini sağlayarak yerel makamın personelinin paydaş katılımı ve veri toplama konusundaki kapasitelerini ve becerilerini arttırmak açısından kritik öneme sahipti.

Kategoriler