Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Paydaş Görüşmelerimiz Devam Ediyor

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi kapsamında, aralarında belediye birimleri, üniversiteler, ilçe belediyeleri ve sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Ana hedefimiz olan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nın çözüm odaklı bir yaklaşımla toplumun her kesimine hitap etmesini ve plan dahilinde ortaya konan tüm hizmetlerin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

1 thoughts on “Paydaş Görüşmelerimiz Devam Ediyor”

Kategoriler