Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Örebro, İsveç: Trafiğin geliştirilmesi için üç önemli hedef değer

Örebro, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı sürecinde, 2020 yılına kadar trafik gelişimine ilişkin üç hedef belirledi: (1) Bisiklet, yürüme ve toplu taşımanın payını tüm seyahatlerin %60’ına çıkarmak (2011’deki %44’ten), (2) fosil yakıtla çalışan otomobillerin mutlak sayısını azaltmak ve (3) otomobil, otobüs ve bisiklet arasındaki seyahat süresi kotasını iyileştirmek. Hedef değerlerin belirlenmesi sürecinin aşamalarından biri, bunların nasıl izleneceğini düşünmekti. Örebro, kentin halihazırda hangi göstergelerin ölçülüp yıllık olarak rapor edildiğini ve hangi göstergelerin ulusal istatistik kurumu tarafından sağlanabileceğini değerlendirdi. Süreçten çıkarılan derslerden biri olarak, kritik başarı faktörü, nispeten kolay bir şekilde değerlendirilebilecek ve/veya trafik göstergelerinin normal olarak izlenmesine göre belirli bir aralıkta değerlendirilebilecek hedef değerlerin seçilmesidir.

Yorum Yap

Kategoriler