Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Malmö, İsveç: Görsel ve mekanik olarak, anketle ve uygulamayla veri toplama da dahil olmak üzere kapsamlı yaklaşım

Malmö Belediyesi, hareketlilik durumu ve gürültü ve hava kirliliği hakkında veri toplamak için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bu, yılda iki kez görsel ve mekanik trafik sayımının yanı sıra her beş yılda bir seyahat alışkanlıklarındaki değişiklikleri ve etkileyici faktörleri ölçmek için yapılan seyahat araştırmalarını içerir. Geleneksel yönteme ek olarak, son araştırma cep telefonları için çevrimiçi bir uygulamada gerçekleştirilecek şekilde ayarlandı. Temel başarı faktörü, toplanan verilerin trafik modeline bağlanması ve şehirdeki altyapı yatırımlarının izlenmesidir. Bu, karar vericileri kentin gelişimi için yaptıkları eylemlerde desteklemektedir.

Kategoriler