Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Londra, Birleşik Krallık: Sağlıklı sokaklara ilişkin hedefler

Sağlıklı Sokaklar Yaklaşımı insanları ve sağlıklarını karar verme sürecinin merkezine yerleştirir. Sağlıklı Sokaklar Yaklaşımı’nda, sokakları cazip kılan şeylere ilişkin 10 kanıta dayalı gösterge kullanılır. Bunlar için çalışmak, tüm insanların dahil olduğu ve iyi yaşayabildiği ve eşitsizliklerin azaldığı daha sağlıklı bir şehrin yaratılmasına yardımcı olacaktır. Yaklaşımın başarılı olmasını sağlamak için, onu kapsayıcı stratejilere yerleştirmek ve kanıta dayalı hale getirmek önemlidir. Siyasi, toplumsal ve örgütsel destek toplamak için toplulukları ve paydaşları da sürece dahil etmek gerekir.

Yorum Yap

Kategoriler