Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Leuven, Belçika: Geniş ölçüde kabul edilen Leuven İklim Vizyonu

İklimi bozmamaya yönelik olarak çalışmanın öneminin ifade edilmesi, Leuven belediye başkanı tarafından Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin imzalanması ve bir istişare sürecinin başlatılmasıyla Leuven şehri, İklim Dostu Leuven 2030 (veya Leuven 2030) Derneği’ni kurdu. Bu dernek, şehir için uzun vadeli genel bir vizyon tanımlamak üzere bir çerçeve sunmaktadır. Derneğin üyeleri, toplumun tüm kesimlerini temsil etmektedir ve belediye de bu sürece yoğun bir şekilde katılmaktadır. Sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi, yerel Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Projesi’ne de yansımıştır. 2030 yılına kadar Leuven’de bisiklet ve toplu taşıma araçlarının kullanımının iki katına çıkarılması ve otomobil kullanımının %20 azaltılması için hedefler konmuştur.

Kategoriler