Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Konya ve Eskişehir İçin Harekete Geç! Anketi

Avrupa Birliği IPA 2 Hibe Anlaşması kapsamında finanse edilen, Dünya Bankası ve İLBANK teknik desteği ile yürütülmekte olan Sürdürülebilir Şehirler Projesi – Bileşen A kapsamında, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması (SKHP) Projesi dahilinde yapılan çalışmalar Konya Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi ile EY Kurumsal Finansman Danışmanlık A.ş.’nin danışmanlığı ile uygulanmaya devam ediyor.
Konya ve Eskişehir’in sürdürülebilir ulaşım alanında dünyanın sayılı şehirleri arasına girme vizyonuna katkı sağlayacak Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı, daha iyi bir yaşam kalitesi için insanlar ile işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak adına tasarlanacak stratejik bir plan olma özelliğine sahiptir. SKHP; entegrasyon, katılım ve değerlendirme ilkeleri dikkate alınarak oluşturulacak.
Konya ve Eskişehir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kentliler için, kentlilerin fikirleriyle hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda Konyalıların ve Eskişehirlilerin sürece dahil olması adına hazırlandı. “Konya için harekete geç!” ve “Eskişehir için harekete geç” sloganlarıyla projenin internet sitesinde yayınlanan anketi doldurmak yaklaşık 5 dakika sürüyor. Böylece Konyalılara ve Eskişehirlilere 5 dakika gibi kısa bir zamanlarını ayırarak SKHP’yi kendi fikirleriyle geliştirme ve projeye katkıda bulunma fırsatı verilmiş oluyor.
Kategoriler