Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde gün geçtikçe yaygınlaşan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı (Sustainable Urban Mobility Plan -SUMP) Avrupa Birliği Hibesi ile hayata geçiriyor.

Avrupa Birliği yaklaşık 500 bin Avro ile destek oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yarınları adına sürdürülebilir ulaşım çalışmalarının bir plan dâhilinde gerçekleştirilmesi adına Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı hazırlamak için çalışmalara başlandı.

Türkiye’de ilk kez Konya için Dünya Bankası ve İLBANK ile yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi-Bileşen A Hibesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKHP)” hazırlanması yaklaşık 500.000 avroluk destekle Konya’da uygulanacak.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’nde belediye birimleri, İLBANK teknik personelleri ve yüklenici firmanın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda; ulaşım konusunda gelişen teknolojinin temiz enerjiyle uyumu ve yaşanabilir şehirler oluşturma çabası kapsamlı bir bakış açısıyla ele alındı.

ERİŞİLEBİLİRLİK; ÇEVRESEL, EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARIYLA ELE ALINIYOR

Sürdürülebilir hareketlilik planlaması ile daha iyi bir yaşam kalitesi için sadece trafik akışının düzenlenmesi ve hızlandırılmasının ötesinde erişilebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları ile ele alınması amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında paydaş ve vatandaşların katılımı, herkesin bilgiye erişimin sağlandığı web sitesinin hazırlanması, SKHP ilkelerinin paydaşlarla paylaşılması açık ve şeffaf bir yaklaşım geliştirilerek, kentimizin uzun vadeli vizyonu ve çevresel dengeler dikkate alınarak, farklı disiplinlerden uzmanların ve halkın katılımının esas alındığı bu yeni planlama yaklaşımını mevcut ulaşım ana planlarımıza entegre etmek için çalışmalara başlanmıştır.

KONYA’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVRE DOSTU PROJELER

Çevre dostu projelerle öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi SKHP ilkelerini dikkate alarak plan kararları ve uygulamalar geliştirmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesi çevreye duyarlı tramvay araçlarından ve otobüslerden oluşan toplu ulaşım filosu, toplu ulaşım hat optimizasyon çalışması, “Bisikletli Ulaşım Ana Planı, 550 km uzunluğundaki bisiklet yolları, şehirde bulunan 4 adet bisiklet köprüsü, bisiklet tramvayı, bisiklet empati eğitimi, bisikletliler için trafik sinyal üniteleri, çift katlı bisiklet parkları, bisiklet bekleme istasyonları, bisiklet tamir istasyonları, bisiklet konusundaki kültür ve farkındalık çalışmaları, yayalaştırma bölgeleri ve elektrikli-scooter hizmeti gibi birçok önemli uygulamayı hayata geçirmişti.

Kategoriler