Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

İyi Uygulamalar Paneli

İlbank’ın ev sahipliğini yaptığı, 3 gün sürecek “İyi Uygulamalar Paneli” bugün başladı! 30 Büyükşehir Belediyesi’nin katılımıyla düzenlenen panelde Konya ve Eskişehir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı süreçlerinin paylaşılmasının yanı sıra yabancı katılımcıların katkıları ile de yurt dışındaki SKHP süreçlerindeki deneyimler aktarıldı.

İyi Uygulamalar Panelinde Neler Oldu?

İyi Uygulama Örnekleri Panelinde İlbank Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Sn. Şevket Altuğ Taşdemir ve Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Sn. Dr. Hasan Görgülü açılış konuşmalarını yaptı.

SKHP Uygulamaları, SKHP Rehberi ve SKHP Hazırlanması Projesi Metodolojisi hakkında EY Türkiye Proje Takım Lideri Sn. Mustafa ERUYAR ve EY Türkiye Proje Yardımcı Takım Lideri & Kamu Danışmanlık Hizmetleri Müdürü Sn. Defne Aşkar Şekkeli bilgilendirme yaptı.

Konya’da Sürdürülebilir Hareketlilik ve SKHP Hazırlanması Projesi Çıktıları Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Sn. Dr. Hasan Görgülü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Yüksek Şehir Plancısı & SKHP Koordinatörü Sn. Aişe İçli tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Eskişehir’de Sürdürülebilir Hareketlilik ve SKHP Hazırlanması Projesi Çıktıları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürü V. & SKHP Koordinatörü Sn. Gülden Bozbay ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Plancısı Sn. Merve Özkiremitçi tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

EY Hırvatistan Ortak Sn. Majda Pavlekoviç ve EY Hırvatistan Kıdemli Danışman Sn. Mateo Uravic , Zadar SKHP Deneyimini katılımcılarla paylaştılar.

Konya Büyükşehir Belediyesi Yüksek Şehir Plancısı & SKHP Koordinatörü Sn. Aişe İçli, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürü V. & SKHP Koordinatörü Sn. Gülden Bozbay, EY Hırvatistan Ortak Sn. Majda Pavlekoviç ve EY Hırvatistan Kıdemli Danışman Sn. Mateo Uravic değerli bilgi ve paylaşımlarıyla panele katkı sundu.

Moderatörlüğünü, EY Türkiye Proje Yardımcı Takım Lideri & Kamu Danışmanlık Hizmetleri Müdürü Sn. Defne Aşkar Şekkeli’nin yaptığı İyi Uygulamalar paneli, alanında uzman panelistlerle birlikte gerçekleştirildi.

İyi Uygulamalar Panelinde EY Türkiye Proje Yardımcı Takım Lideri & Kamu Danışmanlık Hizmetleri Müdürü Sn. Defne Aşkar Şekkeli, Orta Vadeli Kalkınma Planı ve Finans Yaklaşımı hakkında bilgi verdi. Farklı senaryolar ile Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Orta Vadeli Kalkınma Planı ve Finans Yaklaşımı Uyumlaştırma sürecinin belediyeler tarafından nasıl ele alınabileceğini aktardı.

EY Türkiye Proje Takım Lideri Sn. Mustafa ERUYAR, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKHP) ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının (SEİEP) uyumlaştırılma sürecine yönelik yayınlanan rehber ve Konya & Eskişehir SKHP Hazırlanması Projesi Örneği hakkında bilgi verdi. Uyumlaştırma sürecinde odaklanılması gereken potansiyel iş birliği alanlarına değinildi ve uyumlaştırma sürecine etkisi olabilecek faktörler aktarıldı.
Konya ve Eskişehir için belirlenen çevre ve iklim değişikliğine etkisi olan SEİEP ile ilişkili tedbirler gösterildi.

Yorum Yap

Kategoriler