Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Göteborg, İsveç: Yol güvenliği için ‘’Sıfır Vizyonu’’ yaklaşımı

570.000 nüfuslu bir şehir olan Göteborg, İsveç’in geri kalanıyla birlikte, trafik kazası sonucu gerçekleşen ölümler ve ağır yaralanmalar konusunda uzun vadeli bir ‘Sıfır Vizyonu’ yaklaşımını benimsemiştir. Şehrin ara hedefleri, 2010-2020 döneminde trafik kazalarında meydana gelen yıllık ölüm sayısını 9’dan 3’e ve ağır ve orta şiddette yaralanma sayısını 227’den 75’e indirmektir. 1978’de, Göteborg’da bir tane hız kasisi vardı. 2019 itibariyle yaklaşık2500 trafik yavaşlatıcı önlem bulunmakta ve vatandaşlar daha fazlasını istemektedir. Trafik yavaşlatma, aktif ulaşım biçimlerinin motorlu trafikten ayrılması ile birlikte, şehir yollarında meydana gelen yaralanmaların %80’inin bir otomobil içermemesine katkıda bulunmuştur.

Yorum Yap

Kategoriler