Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Bratislava, Slovakya: Büyük tramvay projesi ve Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nın paralel gelişimi

Bratislava’nın Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı 2014 ve 2016 arasında hazırlanmış ve onaylanmıştır. Bu Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı, analiz, hedefler ve tedbirler arasındaki açık bağlantıya dayanmaktadır. Bu, onaylanmış bir 4 aşamalı trafik modelinin hazırlanmasını da içeriyordu. Altyapı sorunlarına ek olarak, sürdürülebilir ulaşım biçimleri, kurumsal ve operasyonel alanlara güçlü bir vurgu yapıldı. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nın oluşturulmasına paralel olarak, şehir içi ana yeni ulaşım projesi olan, daha önceki stratejik belgeler ve çalışmalar tarafından onaylanmış Petrzalka’ya giden yeni tramvay yolunun yapımı da devam etti. Proje, temelde Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları’ndan yararlanarak birkaç aşamada uygulanmaktadır. Yeni Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nda, yeni tramvayın stratejik önemi doğrulandı ve filosu dahil olmak üzere tramvay sisteminin modernizasyonu ve geliştirilmesinin kentin geleceği için temel önlemlerden biri olduğu onaylandı.

Yorum Yap

Kategoriler