Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Bisiklet hizmetleri

Bisiklet Tamir İstasyonları

2018 yılında şehrin muhtelif noktalarına kurulmuş olan bisiklet tamir istasyonları tamamen revizyon­dan geçirilerek üzerlerinde bulunan bakım setleri yenilenmiş ve boyaları yapılmış olarak sahaya montaj işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yeni bisiklet tamir istasyonlarının da temini ile şehir merkezinde toplam bisiklet tamir istasyonu sayısı 35’e çıkarılmıştır.

Bisiklet Park Noktalarının Belirlenmesi

Şehir merkezinde bisiklet park yeri ihtiyacı tespit edilen 60 noktaya bisiklet park demirlerinin montajı yapılmıştır.

Bisiklet Bekleme İstasyonları

Şehir Merkezinin belli bölgelerinde trafik ışıklarının olduğu alanlara Bisiklet Bekleme İstasyonlarının montajı yapılmıştır.

Kapalı Araç Otoparklarına Bisiklet Parkları

KONBELTAŞ tarafından işletilen Buğday Pazarı, İplikçi, Konevi, Makro ve Zindankale kapalı otopark­ları ile Karatay Belediyesi’ne bağlı Karatay ve Şems kapalı otoparkları içine toplam 147 bisiklet kapasiteli bisiklet park demirlerinin montajı yapılmıştır.

VMS Ekranlarında Bisiklet Farkındalık Paylaşımları

Şehrimizde bulunan 55 adet elekrtonik bilgilendirme ekranlarının (VMS) 30 tanesinde her hafta bi­siklet konusunda farkındalık oluşturacak paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır. 31 Aralık 2020 günü “Çev­reyi Seviyorum, Bisiklete Biniyorum” mesajı paylaşılarak çalışma başlamıştır. Daha sonra “Sağlığım İçin Bisiklete Biniyorum” mesajı ardından ise “Bisikletliyi Fark Edin! Bisikletlilerin Güvenliği İçin 1,5 Metre­den Fazla Yaklaşmayın” mesajı paylaşılmıştır. 2021 yılı boyunca her hafta bisiklet konulu farklı bir mesaj paylaşılacaktır. Böylece bisiklet kültürünün oluşmasına ve bu konuda farkındalığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.

Bisiklet Empati Eğitimi

Bisiklet kültürünün oluşmasına ve bu konuda farkındalığın yerleşmesine katkı sağlama adına ağır vasıta şoförlerine yönelik olarak Bisiklet Empati Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın duyurusu 16.11.2020 tarihinde Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’ın katılımlarıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kon­ya Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs şoförleri, kamyon şoförleri ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığı bünyesinde çalışan minibüs ve servis araç şoförlerinin katıldığı bir eğitim programı tertip edilmiştir. Bu eğitimde ağır vasıta araç sürücüleri, yolun kenarına konulmuş olan ve bisikletlerin arka tekerlerini havada tutarak bulunduk­ları yerde hareketsiz pedal çevirebilme imkanı sağlayan aparatlar üzerinde bisiklete binerek bisiklet sür­müşlerdir. Yanlarından ise otobüs, kamyon ve minibüsler korna çalarak ve hızlı bir şekilde geçerek, ağır vasıta sürücülerinin, bisikletlilerin trafikte yaşadıkları sıkıntıları empati yaparak anlamaları sağlanmıştır. Bu eğitimle bisikletlilerin trafikte daha güvenli olarak seyahat edebilmeleri yönünde önemli bir farkındalık oluşturulmuştur. Bisiklet Empati Eğitimi’nin ülkemiz genelinde ehliyet alacak tüm sürücü adayları ile envanterinde otobüs, minibüs ve kamyon bulunan bütün kamu kurumları ile otobüs, minibüs ve kam­yon sahiplerinin üye oldukları odalar, birlikler, kooperatifler, dernekler, federasyonlar ve konfederasyonla­rın bünyelerinde bulunan şoförlerin Bisiklet Empati Eğitimi’ne katılmaları hususunda 24.11.2020 tarihli UKOME toplantısında tavsiye karar alınmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/xewm8+Konya_Buyuksehir_Bel_20_FR.pdf

Kategoriler