Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Atık geri dönüşümü

2020 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü verilerine göre Konya’da Selçuklu, Meram, Karatay ve Çumra İlçe Belediyelerince toplanan katı atıklar Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaşınhanı mevkiinde bulunan Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında depolanmaktadır.

Günlük ortalama 1500 ton olmak üzere 2020 yılında sahada toplam 549.851 ton katı atık bertaraf edilmiştir.

2019 yılında İlçe Belediyelerince küller ayrı toplanmaya başlanmıştır.

Yine 2020 yılında, Aslım Metan Gazından Enerji Üretim Tesisinde 11.981.713,00 kilowatt elektrik üretilmiştir. Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında 0,8 megawatt/saat elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip Metan Gazından Enerji Üretim Tesisi kurulmuş ve Ekim-2018 tarihi itibariyle işletmeye alınmıştır. 2020 yılında toplam 2.006.431,00 kilowatt elektrik üretilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/xewm8+Konya_Buyuksehir_Bel_20_FR.pdf

Kategoriler