Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Anvers, Belçika: Vatandaşların, politika yapıcıların ve uzmanların senaryo tartışmalarına geniş çaplı katılımı

Anvers Belediyesi, şehrin vizyonu için geniş halk desteği sağlamak amacıyla yenilikçi yönetişim yöntemleri uygulamıştır. Bir yönlendirme grubu, olası senaryoları inceledikten sonra, Anvers’in emellerine en iyi uyan ve bölge için yeterli ve ilgili projeleri içeren senaryoyu seçti. Bu yaklaşım, vatandaşlar ve paydaşlarla birlikte yenilikçi fikirler geliştirmek konusunda ortak bir hedefin oluşmasına yol açtı. Yaklaşık 3500 uzman ve politika yapıcı ile yaklaşık 3000 vatandaş ve kuruluşun katıldığı toplam 100 çalışma oturumu düzenledi.

Yorum Yap

Kategoriler