Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

“Yaşayan Bilir” Teması İle Hazırlanan Animasyonlar: Vatandaşın Kent Yaşamındaki Sorunlarını Ele Alıyor

Politika oluşturma süreçlerinde katılımcılık ilkesi odağında çalışmalar yapılmadan, vatandaşı yerel yönetimlerin kamusal karar alma sürecine dahil etmeden yaşanabilir kentlerle karşılaşmak pek mümkün olmamaktadır. SUMP yaklaşımı demokrasi süreçleri için de kilit rol üstlenmektedir. Özellikle katılımcılık ilkesi odağında, SKHP Projesi kapsamında “yaşayan bilir” animasyon video serileri hazırlanmıştır. SKHP Projesinin sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolar, vatandaşların kent yaşamında en sık yaşadığı sorunları dile getirmektedir.

YAŞAYAN BİLİR VİDEO SERİSİ

Bisiklet Kazası
Bisiklet Yolu
Bu Ne Kalabalık?
Yangın
Yokuş
Yaşayan Bilir
Kategoriler