Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Vitoria Gasteiz, İspanya: Süper ada modeline hareteklilik tedbirlerinin entegre edilmesi

Vitoria Gasteiz için Sürdürülebilir Hareketlilik ve Kamusal Alan Planı, süper ada modeli adı verilen yeni bir programın uygulanmasıyla kamusal alanı halka geri vermek üzere tasarlandı. Bir süper ada, sadece yayalar, bisikletliler, servisler ve orada yaşayan kişilerin arabaları tarafından kullanılabilen, diğer özel otomobiller ve toplu taşıma araçlarının ise adalar çevreleyen sokaklara sınırlandığı birkaç adayı kapsayan coğrafi bir alandır. Kentsel alanın yeniden tasarlanmasının yanı sıra, alanın genel kalitesini iyileştirmek için yeni bir toplu taşıma ağı, trafik ışıklarının düzenlenmesi, yaya/bisiklet yolu ağları, kentsel nakliye lojistiği veya düzenlenen park alanının genişletilmesi gibi hareketlilik tedbirlerinin entegre edilmesi gerekmektedir.

Yorum Yap

Kategoriler