Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Prag, Çek Cumhuriyeti: Güçlü paydaş ve vatandaş katılımıyla senaryo oluşturma

Prag için 2015 yılında üç olası senaryo tasarlandı ve uzmanlar için bir çalıştay ve en uygun senaryoyu seçmek için sosyolojik bir anket düzenlendi. 57 seçilmiş uzman, gruplar halinde toplanıp senaryoları yarım günlük bir çalıştayda tartıştı. Yapılan sosyolojik anketle, 2224 vatandaştan ek görüşler toplandı. Paydaşların ve vatandaşların ortak görüşüne dayanarak, Prag için nihai ulaştırma stratejisi geliştirildi.

Yorum Yap

Kategoriler