Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Lahti, Finlandiya: Arazi kullanımı ve hareketlilik planlamasının entegre edilmesi

Lahti’de, arazi kullanımı ve hareketliliğin birlikte planlanması için ‘Lahti Yönü’ adlı entegre bir stratejik süreç geliştirilmiştir. İlk olarak 2019 yılında uygulamaya konan yeni yaklaşımın amacı vatandaşlar, paydaşlar ve karar vericilerle birlikte sürdürülebilir bir şehir inşa etmektir. Süreç şu anda devam etmektedir ve döngüseldir. Strateji her dört yılda bir veya her konsey döneminde güncellenecektir. Şehir planını, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı, çevre programını ve hizmet ağı programını içermektedir. Entegre yaklaşımın şu ana kadar işe yaradığı kanıtlanmıştır. Arazi kullanımı ve hareketlilik planlamacıları arasındaki işbirliğini geliştirmekte ve vatandaşların hareketlilik planlama sürecinde katılımını arttırmaktadır.

Kategoriler