Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi

Konya, nüfus açısından Türkiye’nin en büyük 7. şehridir. 2018 TÜİK verilerine göre; ilin nüfusu 2.205.609, yüzölçümü 31 ilçe ile 40.838 km2’dir. İl, İç Anadolu Platosu’nun güneybatı ucunda yer almaktadır. Doğudan batıya Konya; Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman ve Mersin ile komşudur. Konya daha çok tarımı ile tanınmaktadır, ancak son gelişmeler Konya’nın ekonomik yapısının tarım bölgesinden sanayi bölgesine doğru değiştiğini göstermektedir. Bu açıdan Konya, çoğunluğu makine imalatı, otomotiv yan sanayi, metal döküm, tarım alet ve makineleri imalatı, gıda sanayi ve ayakkabıcılık sektörlerinde çalışan 45.000 civarındaki KOBİ ile “KOBİ’lerin Başkenti” olarak kabul edilmektedir. Konya, köklü geçmişiyle tarih boyunca birçok kültür ve medeniyete beşiklik etmiştir. Bu bağlamda Konya, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Çatalhöyük ve Mevlâna Müzesi’ni de içeren inanç turizminin yanı sıra kültür turizminin de merkezlerinden biridir.