Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Bisiklet Dostu Şehirler 2019 Kopenhag Endeksi

Dünyanın her bölgesini temsil eden yüzlerce şehri içeren Kopenhag Endeksi, bisiklet dostu şehirlerin en kapsamlı ve bütünsel sıralamasını içeren bir endeks bilgisidir.
Endeks bisiklet kullanımını ciddiye alanların yalnızca Danimarka ve Hollanda şehirleri olmadığını göstermektedir. Dünyanın dört bir yanındaki şehirler, bisiklet dostu olmanın ne anlama geldiği konusunda sınırları zorlamaya başlamıştır.
Endeksin en önemli yanı, katılıma ve yapılan yorumlara bakılınca insanların şehirlerini önemsediklerinin ve şehirlerin daha sağlıklı, daha mutlu ve daha rahat olmasını istediklerinin açık ve net bir şekilde anlaşılmasıdır.
Bisiklet altyapısına yatırım, bir şehrin yapması gereken modern ve akıllıca bir hareket olarak öne çıkmaktadır. Yapılan küresel araştırmalar kentsel bisiklet kullanımının sağlığa olan katkısının yanında sosyal, ekonomik ve çevresel faydalarından da bahsetmektedir. Artan kentleşmeyle birlikte şehirlerin modern hareketlilik çözümlerine ihtiyacı bulunmakta ve bisiklet, bu çözümlerin en önemlilerinden biri olduğunu göstermektedir.
Kategoriler