Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Akıllı şehir internet sitesi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ işbirliğiyle yapılan Akıllı Şehir internet sitesi sayesinde vatandaşların Akıllı Şehir projesi kapsamında bilgilere ulaşım sağlayabileceği, Konya ile ilgili fikirlerini paylaşabileceği web sayfası yapılmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: https://akillisehir.konya.bel.tr

Kategoriler